מושב פרזון

60,000 קוב

850 קוט"ש

חומר גלם: פרש רפתות, לולים, פסולת חקלאית

מספר בע"ח:  2,000 חולבות, 4,000 עגלים ופטמים

כמות שנתית: 60,000 קוב

חיבור: 850 קוט"ש

חבצלת החוף 5, יבנה, 8122453 | טלפון: 08-9333305 | פקס: 08-9333307 |  info@shtangeco.co.il