קיבוץ תל יוסף

50,000 קוב

750 קוט"ש

חומר גלם: פרש רפתות, לולים, פסולת חקלאית

מספר בע"ח: 1,600 חולבות ועגלים

כמות שנתית: 50,000 קוב

חיבור: 750 קוט"ש

חבצלת החוף 5, יבנה, 8122453 | טלפון: 08-9333305 | פקס: 08-9333307 |  info@shtangeco.co.il