על החברה

שטאנג אקו בע"מ

שטאנג אקו הינה חברה בת מייסודה של שטאנג בניה והנדסה בע"מ. שטאנג אקו הוקמה על מנת להוות זרוע הייזום והביצוע לטיפול בפרויקטים בתחום של ביוגז ואנרגיה ירוקה.
 

שטאנג בניה והנדסה פועלת מזה שנים רבות, עוד מימי הקמת הישוב העברי לפני למעלה מ 80 שנה ועד היום. שטאנג הינה חברה פורצת דרך ומובילה בתחום התשתיות. כשותפה חלוצה בבניין הארץ, שטאנג היא מחברות ההנדסה והבנייה הוותיקות והיציבות בענף, ומובילת שוק בביצוע פרויקטים חדשניים בישראל, בתחום הטיפול בשפכים ומים, קידוחים בדחיקה ופרויקטי תשתית שונים.

שטאנג היא החברה היחידה בארץ אשר בנתה מתקן ייצור חשמל מביו-גז בהיקף של 12.1 MW לשעה. שטאנג מבצעת פרויקטים תכנון-ביצוע ותפעול (DBOT) והיא בעלת איתנות פיננסית, ובעלת סיווג קבלני בהיקף כספי בלתי מוגבל.

the shafdan

שטאנג אקו מחויבת לניהול על פי עקרונות של קיימות: 

1.    שטאנג אקו תנהל שורה תחתונה משולשת: כלכלה, סביבה, קהילה. 
2.    שטאנג אקו  מחוייבת למדידת ההשפעות הסביבתיות, בין ישירות ובין עקיפות בהתאם לצורך.
3.    שטאנג אקו מחוייבת ליזום פעילות שתחזק את הקהילה בסביבת פעילותה. 
4.    שטאנג אקו מחויבת לנקוט בצעדים יזומים לשאיפה למצוינות בכל תחומי פעילותה, תוך שמירה על דיני המדינה, אתיקה מקצועית,
      וערכי פיתוח בר קיימא. 
5.    שטאנג אקו  מחוייבת לנקוט בצעדים יזומים, המקדמים שמירה על הסביבה, בדרך של אימוץ כלים ומתודולוגיות סביבתיות, ייזום     
       פרויקטים, פיתוח אמצעים, מוצרים וטכנולוגיות חדשות, המספקים מענה מתקדם לאתגרים סביבתיים. 
6.    שטאנג אקו מחויבת לקיים שיטת ניהול אשר מזהה, מודדת, מבקרת ומציבה יעדים לשיפור בתחומי פעילותה. 
7.    לשטאנג אקו אחריות כלפי כל בעלי העניין שלה – הציבור הכללי, הקהילה שבתוכה היא פועלת, היישובים מסביב, שותפים, לקוחות,
      ספקים, נותני שרותים, בני ברית ויריבים עסקיים.
8.    נציגי שטאנג אקו יישאו באחריות לפעולותיהם והחלטותיהם, ויהיו מחויבים למתן דין וחשבון עיתי. 
9.    שטאנג אקו מחויבת להתנהל אל מול כל בעלי העניין שלה על פי עקרונות של קיימות – שקיפות, אתיקה, הוגנות ושוויון, מתוך אמונה
      כי בדרך זו עובדי החברה יהיו גאים לעבוד בה, לקוחותינו יהיו נאמנים וישתפו פעולה לאורך שנים, וכי עקרונות אלו יסייעו לנו לקדם
      פרויקטים חדשים.
10.    שטאנג אקו מחוייבת להתנהלות אתית, בהתאם להוראות החוק, ולפעולה, היכן שהדבר נדרש ונכון, אף "מעבר לעמידה ברגולציה"
       (Beyond Compliance).